Webbutik

MENY

Ytsnåla trafiklösningar i tätort - en analys av VGU

Dokumentbeteckning: 2011:099

Projektet ”Ytsnåla lösningar i tätort” är en kritisk granskning av VGU:s rekommendationer för utformning av stadsrum i tätort och ger förslag på förändringar av VGU. Granskningen täcker området från de minsta gaturummens form och användning till tätortens trafikleders av‐ och
påfartsramper.

Artikelnr: TV16972