Webbutik

MENY

Yt- och grundvattenskydd - metodik för riskhantering och riskanalys samt principer för åtgärdsval

Dokumentbeteckning: 2020:171

Denna rapport utgör stöd och vägledning för hantering av de risker som vägar och järnvägar, och deras användande kan utgöra för yt‐ och grundvatten. Den innehåller Trafikverkets metodik för att identifiera och reducera risker.Rapporten bygger på flera handböcker och rapporter som tidigare tagits fram inom Vägverket och Banverket, och är en vidareutveckling av den interrimsversion som Trafikverket gav ut 7 april 2014. Rapporten bygger också på det arbetssätt som tillämpas och som är under ständig utveckling inom Trafikverket.
Artikelnr: TVD-65201

Rapporten ersätter:

Yt‐ och grundvattenskydd (Vägverkets publikation 1995:1)

Förorening av vattentäkt vid trafikolycka – hantering av risker med petroleumutsläpp (Vägverkets publikation 1998:064)

Trafikverkets handbok Yt- och grundvattenskydd (Trafikverkets publikation 2013:135)