Webbutik

MENY

Yt- och grundvattenskydd

Dokumentbeteckning: 2013:135

Denna handbok är avsedd att användas vid arbete med skydd av yt- och grundvatten. I handboken beskrivs risker relaterade till vägar och järnvägar, hur sådana risker kan kvantifieras och hur dessa risker kan reduceras. Handboken utgör en vidareutveckling av vägverkets publikationer Yt- och grundvattenskydd (1995:1) och Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka (1998:64) vilka härmed upphör att gälla. För att påskynda vattenskyddsarbete publiceras handboken innan samtliga kapitel och avsnitt hunnit färdigställas. Läsaren inbjuds till att bidra till den fortsatta utvecklingen av handboken genom att lämna synpunkter till kontaktpersonen eller den uppdragsansvarige.
Artikelnr: TV17704