Webbutik

MENY

Workshop i ekosystemtjänstanalys – underlagsrapport till ”Landskap i långsiktig planering"

Dokumentbeteckning: 2012:139

Detta är dokumentation från en workshop i ekosystemtjänstanalys som hölls på Trafikverket i Västra Götalandsregionen den 9:e december 2010.
Dokumentationen omfattar referat av presentationerna som gavs och en sammanfattning av diskussionerna. Efter en introduktion av begreppet ekosystemtjänster och en genomgång av hur en ekosystemtjänstanalys går till arbetade deltagarna i grupper med att kartlägga ekosystemtjänster utifrån kartmaterial över Västra Götalandsregionen.

Underlag till publikation 2011:122

Artikelnr: TV17268