Webbutik

MENY

Whole-body vibrations when riding on rough roads

Dokumentbeteckning: 2000:31E

Syften med denna studie var att utröna helkroppsvibrationsproblemens allvarlighet vid färd; ”-Har vi vägbaneojämnheter som medför hälsofara och / eller genom förarpåverkan medför trafikfara?”, skatta omfattningen på problemen under otjälade förhållanden, klargöra mättekniska problem och möjligheter, samt peka på behov av fortsatt arbete.
Mätningar genomfördes under färd på 37 km av riksväg 90 och 21 km av länsväg 950 i Västernorrlands län.


Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.
Artikelnr: TV14201