Webbutik

MENY

VVTK VÄG - Vägverkets tekniska krav vid dimensionering och utformning av Vägkonstruktion och Avvattning

Dokumentbeteckning: 2008:78

VVTK VÄG ersätter de delar av ATB VÄG som var avsedda som stöd vid projektering av vägkonstruktion. VVTK VÄG innehåller tekniska krav som Vägverket ställer vid dimensionering och utformning av vägöverbyggnad och avvattning. 
Som komplement finns även VVTR VÄG.

Ersatt av Vägverkets publikation 2009:120

Artikelnr: TV000033