Webbutik

MENY

VVTK GEO - Vägverkets tekniska krav för geoteknik

Dokumentbeteckning: 2008:80

Innehåller de tekniska krav som ställs på geokonstruktioner inom Vägverket. Tekniska råd finns även i texten. Publikationen har tagits fram i samarbete med Banverket. 
Dokumentet är reviderat. Filen innehåller ett blad med vilka rättelser som gjorts.

Ersatt av Vägverkets publikation 2009:46
Artikelnr: TV000035