Webbutik

MENY

VVTBT Tätskikt på broar 09

Dokumentbeteckning: 2009:112

Publikationen innehåller Vägverkets krav på material för och kontroll av tätskikt till broar.

Publikationen används tillsammans med AMA Anläggning 07.

2010-03-05 togs beslut:
Ändring av TBT Tätskikt på broar, VV publikation 2009:112, beträffande vidhäftningskrav för akrylatprimer efter frost och töcykler.
Från och med den första april i år kommer akrylat att användas som primer under
tätskiktmatta på brobaneplattor av betong. Krav för medelvärde och minsta enskilda värde för vidhäftning efter frost- och töcykler är idag ställt till 3,0 MPa respektive 2,5 MPa. Efter ytterligare utredningar har vi kommit fram till att kravet för medelvärde är for högt ställt. Med anledning av detta görs en ändring till TBT Tätskikt på broar, bilaga C.

Se beslutsskrivelse med tillhörande bilagor på vår webbplats; www.trafikverket.se/tekniska

Artikelnr: TV16337