Webbutik

MENY

VVR Väg

Dokumentbeteckning: 2009:121

Publikationen innehåller Vägverkets tekniska råd vid dimensionering och utformning av vägöverbyggnad.

Publikationen är avsedd att användas tillsammans med VVK Väg (2009:120) samt TK Geo (2009:46).

Publikationen har fr.o.m. 15 juni 2011 ersatts av TRVR Väg, publikation 2011:073.

 

Artikelnr: TV16334