Webbutik

MENY

VVMB 99 - Bestämning av mätpunkter vid kontroll av vägmarkering

Dokumentbeteckning: 1987:151

Enligt VV skrift BYA skall vägmarkeringars funktion kontrolleras med avseende på reflektans, specifik luminans och friktion. Denna metod är avsedd för slumpvis uttagning av de mätpunkter i vilka denna kontroll skall ske.

Artikelnr: TV16564