Webbutik

MENY

VVMB 701 - Bestämning av vattenkänslighet hos kalla och halvvarma asfaltmassor genom pressdragprovning

Dokumentbeteckning: 2001:91

Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0147, Bestämning av vattenkänslighet hos kall och halvvarm asfaltmassa genom pressdragprovning. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument.

Metoden beskriver hur vattenkänsligheten skall testas på provkroppar av nytillverkad eller återvunnen kall eller halvvarm beläggningsmassa. I metoden beskrivs beredning av provmaterial, preparering och konditionering av provkroppar.
Artikelnr: TV11351