Webbutik

MENY

VVMB 613 - Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion

Dokumentbeteckning: 2001:100

Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0144, Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument.

Analysen går ut på att bestämma halten av fria glimmerkorn i fraktioner mellan 0,125 och 1,0 mm, erhållna vid tvättsiktning. Analysen utförs av geolog eller person som fått specialutbildning. Analysen kan utföras på bundet material efter extrahering, eller på obundet material.
Artikelnr: TV11361