Webbutik

MENY

VVMB 609 - Bestämning av tjällyftningsparametrar

Dokumentbeteckning: 1994:44

Metoden avser att bestämma en jordarts tjällyftningsegenskaper. Tjällyftningsparametrarna bestäms genom att det aktuella jordmaterialet frystestas med frystestutristningen FTU-84
Artikelnr: TV10901