Webbutik

MENY

VVMB 606 - Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning

Dokumentbeteckning: 1993:19

Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0141, Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument.

Metoden är avsedd att användas för packningskontroll av jord och bergmaterial. Vid provningen bestäms deformationsmodulen (Ev), som kännetecknar styvheten eller deformationsbarheten hos underlaget
Artikelnr: TV10871