Webbutik

MENY

VVMB 605 - Bestämning av densitet och vattenkvot med isotopmätare

Dokumentbeteckning: 1993:26

Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0140, Bestämning av densitet och vattenkvot med isotopmätare. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument.

Metoden beskriver bestämning av densitet och vatteninnehåll i ytlager av jord-och byggmaterial upp till 125 mm stenstorlek. Mätningsförfarandet är direkt transmissionsmätning eller backscattermätning
Artikelnr: TV10879