Webbutik

MENY

VVMB 603 - Yttäckande packningskontroll

Dokumentbeteckning: 1994:76

Syftet med kontrollen är att skapa ett i packningsarbetet integrerat system, sp att vältförare och arbetsledning under packningsarbetet direkt kan avgöra, när fortsatt packnings- arbete inte längre är meningsfullt
Artikelnr: TV10907