Webbutik

MENY

VVMB 501 - Funktionskontroll av vägmarkering

Dokumentbeteckning: 2001:16

Publikationen är ersatt av TDOK 2013:0462, Handhållen kontroll av vägmarkering. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument.


Metoden beskriver framtagning av mätplatser och utförande av mätning vid funktionskontroll av vägmarkeringar
Artikelnr: TV11292