Webbutik

MENY

VVMB 310 - Hydraulisk dimensionering

Dokumentbeteckning: 2008:61

Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0051, Avvattningsteknisk dimensionering och utformning. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument..

Hydraulisk dimensionering är en metodbeskrivning som innehåller metoder för beräkning av dimensionerande vattenföring i små och medelstora avrinningsområden. Dokumentet avhandlar dimensionering av trummor, diken, dränering, dagvattenledningar, dagvattenpumpstationer utjämningsmagasin och oljeavskiljare med avseende på dimensionerande vattenföring. Krav på material, utförande och kontroll återfinns i AMA Anläggning 07.

Ersätter "Hydraulisk dimensionering" (publikation 1990:11)

 

Artikelnr: TV16013