Webbutik

MENY

VVMB 302 - Dimensionering av lågtrafikerade vägar DK1

Dokumentbeteckning: 2009:07

Dimensionering av lågtrafikerade vägar får enligt VVTK VÄG göras enligt dimensionerings klass 1 (DK1). DK1 beskrivs i denna metodbeskrivning. Dimensioneringsmetoderna är avsedda att användas för nybyggnad, tabellmetod, samt för underhåll, indexmetoden. Indexmetoden kan även användas vid design av vägar med kalla eller halvvarma massor som beläggning.

Artikelnr: TV16070