Webbutik

MENY

VVMB 122 Vägytemätning med mätbil; objektmätning

Dokumentbeteckning: 2009:79

Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0003, Vägytemätning Mätstorheter ochTDOK 2014:0005, Vägytemätning Objekt. Dokumenten hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument.

Publikationen beskriver mätning i normal trafikrytm av medeltvärprofil, spårdjup, längsprofil, IRI, tvärfall, textur, backighet, kurvatur, sprickor, och position samt insamling av digitala stillbilder.
Artikelnr: TV16254