Webbutik

MENY

VVMB 121 Vägytemätning med mätbil; vägnätsmätning

Dokumentbeteckning: 2009:78

Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0003, Vägytemätning Mätstorheter. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument.


Publikationen beskriver mätning i normal trafikrytm av medeltvärprofil, spårdjup, längsprofil, IRI, tvärfall, textur, backighet, kurvatur, sprickor, och position samt insamling av digitala stillbilder.
Artikelnr: TV16253