Webbutik

MENY

VVMB 116 - Vägytemätning med mätbil : objektmätning

Dokumentbeteckning: 2004:65

Denna beskrivning avser vägytemätning med mätbil av objekt. Mätning skall utföras genom beröringsfri mätning i normal trafikrytm av vägbanans längs- och tvärprofil. Beskrivningen behandlar principer för beräkning av tillståndsmåtten IRI H, spårdjup max och tvärfall samt förfarande vid insamling, bearbetning och rapportering av mätdata och krav på mätdatas kvalitet.
Artikelnr: TV11777