Webbutik

MENY

VVMB 115 - Vägytemätning med mätbil : vägnätsmätning

Dokumentbeteckning: 2004:64

Denna beskrivning avser vägytemätning med mätbil för tillståndsmätning av det belagda statliga vägnätet. Mätning skall utföras genom beröringsfri mätning i normal trafikrytm av vägbanans längsprofil och tvärprofil. Beskrivningen behandlar principer för beräkning av tillståndsmåtten IRI H, spårdjup, backighet, kurvatur, tvärfall och textur samt förfarande vid insamling, bearbetning och rapportering av mätdata och krav på mätdatas kvalitet.
Artikelnr: TV11776