Webbutik

MENY

VVMB 114 - Bearbetning av deflektionsmätdata, erhållna vid provbelastning av väg med FWD-apparat

Dokumentbeteckning: 2000:29

Beskrivningen omfattar formler för beräkning av enkla bärighetsmått, en enkel metod för bärförmågeklassning, en mer avancerad byggnadsmekanisk analysmetod för att optimera avvägningen mellan risk för underdimensionering och resursförbrukning.
Artikelnr: TV11211