Webbutik

MENY

VVMB 112 - Deflektionsmätning vid provbelastning med fallviktsapparat

Dokumentbeteckning: 1998:80

Metoden innebär att mäta vägkonstruktionens nedsjunkning under provbelastning motsvarande överfart av ett tungt fordon Efter lämplig bearbetning kan data från deflektionsmätning bl.a nyttjas som underlag för bärighetsklassning och vid utformning av belastningsrestriktioner, för att prognosticera tillståndsutv., för planering av strukturella åtgärder, samt vid utvärdering av genomförda åtgärders uppnådda effekter
Artikelnr: TV11080