Webbutik

MENY

VVK Väg

Dokumentbeteckning: 2009:120

VVK Väg innehåller Vägverkets tekniska krav vid dimensionering och utformning av vägöverbyggnad och avvattning.

VVK Väg ska användas vid projektering av vägöverbyggnader och avvattning från och med den 23 september 2009. Dokumentet ska vid projektering användas tillsammans med VVR Väg (2009:121) samt TK Geo (2009:46) som hänvisar till dokumentet.

Publikationen har fr.o.m. 15 juni 2011 ersatts av TRVK Väg, publikation 2011:072.

Artikelnr: TV16330