Webbutik

MENY

VVK-projektet. Ökad säkerhet vid vägarbetsplatser. Delprojekt Utveckling och teknik. Metodstudier av utvalda områden.

Dokumentbeteckning: 88815

Rapporten redovisar en delstudie av ett större arbete som syftar till ökad säkerhet för såväl personal på vägarbetsplats som för passerande trafikanter. Arbeten som studerats är etablering och avetablering av fast arbetsplats och arbeten på mötesseparerad väg med ett körfält i en riktning och ett eller två i den andra. Intermittenta och intermittentlika arbeten med hög risk har studerats.
Artikelnr: TV10721