Webbutik

MENY

VV AMA Anläggning 07 - rev.1

Dokumentbeteckning: 2008:88

VVAMA Anläggning 07 Rev.1 ges ut som publikation 2008:88. Den innehåller Vägverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 07.
Publikation 2008:88 ersätter VV AMA Anläggning 07 (publikation 2008:40), VVAMA 05 Väg (publikation 2005:150a) och VVAMA 06 Bro (publikation 2007:74).
VVAMA Anläggning 07 Rev.1 är av dokumenttypen VVTBT och ska tillämpas för utförandeentreprenader. AMA Anläggning 07 Rev.1 innehåller i vissa fall krav uppdelade på olika kategorier. Vägverket tillämpar i dessa fall kategori A.

Artikelnr: TV15901