Webbutik

MENY

Visualisering av 3D-data

Dokumentbeteckning: 2018:064

Sammanslagning av GPR, flygburen och mobil laserskanning, Del av FoU-projektet ”Infrastruktur i 3D” i samarbete mellan Innovation Norge, Trafikverket och TerraTec, Rapport 8B

Part of the R&D project “Infrastructure in 3D” in cooperation between Innovation Norge, Trafikverket and TerraTec, Report 8B
Artikelnr: TVD-16822