Webbutik

MENY

Vildbin och fjärilar i vägkanter - driftområde Ätradalen 2011

Dokumentbeteckning: 2012:006

Rapporten redovisar resultatet av en insektsinventering i driftområde Ätradalen 2011. Fokus har varit på vildbin i driftområdets vägkanter, med särskild inriktning på väddsandbi och guldsandbi. Syftet med inventeringen har varit att fördjupa kunskapen om vägkanternas biologiska värden. Rapporten visar tydligt på att förekomsten av nyckelarter som åkervädd och ängsvädd är vittspridda i området och att de aktuella insekterna finns i och är beroende av vägkanterna och dess vegetation.
Artikelnr: TV17204