Webbutik

MENY

Vildbin och andra insekter längs vägkanter med färgginst - driftområde Mariestad

Dokumentbeteckning: 2012:067

I driftområde Mariestad finns flera Artrika vägkanter med riklig förekomst av den rödlistade arten färgginst längs långa vägsträckor. Här finns i stort sett Sveriges hela förekomst av arten, till vilken det kan finnas flera ovanliga och hotade insekter knutna. För att fördjupa kunskapen om vägkanternas biologiska värden har denna inventering av vildbin och andra insekter utförts. Färgginst har visat sig gynna insektsfaunan i området, med flera ärtspecialiserade arter som följd.
Artikelnr: TV17191