Webbutik

MENY

Vilda djur och infrastruktur - en handbok för åtgärder

Dokumentbeteckning: 2005:72

Skriften ger grundläggande kunskap om vilda djur och hur de påverkas av vägar och järnvägar. Här finns information om åtgärder som kan vidtas för att minska infrastrukturens negativa påverkan. Här finns också information om hur frågorna bör hanteras under planeringsskedet, i byggskede och drift för att hitta bästa lösning till lägsta kostnad. Här finns också råd kring uppföljning av genomförda åtgärder.
Skriften riktar sig till projektledare, miljöexperter, konsulter, entreprenörer m fl.
Artikelnr: TV12017