Webbutik

MENY

Vidmakthållande – En underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 – 2033 och 2022 – 2037

Dokumentbeteckning: 2020:172

Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att uppdra åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder, 2022 – 2033 och 2022 – 2037. Trafikverket redovisar uppdraget i en huvudrapport.

I denna underlagsrapport redovisar Trafikverket en fördjupning av de delar av uppdraget som mer specifikt avser vidmakthållandet av transportinfrastrukturen. Drift, underhåll och reinvestering är de centrala delarna i vidmakthållandet av den statliga väg- och järnvägsinfrastrukturen.
Artikelnr: TVD-67027