Webbutik

MENY

Vi vill kundanpassa grusvägsunderhåll

Dokumentbeteckning: 2006:70

Detta projekt syftar till att prova och utveckla metoder och ny teknik för information, planering, utförande och uppföljning av grusvägsunderhåll med målsättning att få nöjdare kunder inom givna ekonomiska ramar.

Artikelnr: TV15547