Webbutik

MENY

Vi far vidare! - utvecklingen av fordon, flygplan, fartyg och andra farkoster till år 2050

Dokumentbeteckning: 2012:107

Underlagsrapporten behandlar utvecklingspotentialen för fordon, fartyg, flygplan och andra farkoster fram till år 2050. Huvudfokus är hur fordonens, fartygens, flygplanens respektive farkosternas potentiella kapacitet kopplar till transportsystemets dito. Med kapacitet menas här inte enbart tonkilometer (tkm) eller personkilometer (pkm) utan även energieffektivitet, d.v.s. kWh/pkm respektive kWh/tkm.
Artikelnr: TV17216