Webbutik

MENY

Vi förbättrar E18 Hjulsta-Kista

Dokumentbeteckning: 100026

Projekt E18 Hjulsta–Kista innebär 9 km ny motorväg med sex planskilda trafikplatser och ny lokalgata mellan Hjulsta och Rinkeby som separerar lokal trafik från genomfartstrafik samt förbättrade gång- och cykelvägar mellan bostadsområdena och Järvafältet. Anledningarna till att vi bygger om E18 mellan Hjulsta och Kista är framför allt att förbättra framkomligheten och minska olyckorna.

Artikelnr: TV16558