Webbutik

MENY

Verksamhetsbaserade godsdata

Dokumentbeteckning: 2019:107

Detta projekt har haft syftet att belysa hur ökad tillgång till verksamhetsdata kan stödja infrastrukturplanering på nationell och regional nivå samt utveckla transport- och trafikoptimering. Med stöd i tre konkreta fallstudier i branscherna stål och skog påvisas nuvarande möjligheter och hinder avseende tillgänglighet och sammanställning av de transportdata som kan inhämtas.
Artikelnr: TVD-43550