Webbutik

MENY

Verklighetslabb digital järnväg - Förmåga för ökad digitalisering och hållbarhet

Dokumentbeteckning: 2019:210

Denna rapport sammanfattar projektet Verklighetslabb digital järnväg (VDJ). Projektets mål är att öppna Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för utveckling och demonstration av digitala informationslösningar som testas av utförare och slutanvändare. Projektet är huvudsakligen finansierat av Vinnova och Trafikverket.
Artikelnr: TVD-55937

Genomförandet sker inom ramen för Trafikverkets huvudprocess ”Forska och ta fram innovation” och i enlighet med Trafikverkets projektmodell. Projektet genomförs i nära samverkan med projektet ePilot vid Järnvägstekniskt centrum (JVTC). En huvudsaklig projektstrategi är att hantera prioriterade intressentbehov genom olika initiativ för att öka Trafikverkets förmåga att bidra till projektmålet.

Resultaten från projektet kan sammanfattas i regelverk, organisation, roller och teknik som bidrar till Trafikverkets förmåga att uppnå projektmålen. Exempel på resultat är arbetssätt och verktyg för upprättande och aktiv förvaltning av ett mer dynamiskt regelverk som tydliggör behov av innovation samt konkretisering av den digitala teknikens tillämpning för att stärka branschens förmåga. Även fysisk och digital anläggning samt it-lösningar för branschsamverkan i genomförandet av utvecklings- och demonstrationsprojekt har etablerats. Projektet har också tagit fram förslag på avtal avseende informationshantering mellan Trafikverket och externa parter.