Webbutik

MENY

Vegetationsetablering på erosionskänsliga slänter, Riksväg 32, söder Mjölby

Dokumentbeteckning: 2006:45

Två sorters kompost har testats som erosionsskydd på erosionskänsliga vägslänter. Sådd har dessutom skett med ängsfröblandning. Utvärdering har sedan skett under 4 år.
Artikelnr: TV12153