Webbutik

MENY

Varudistribution i staden - exempel på arbetssätt

Dokumentbeteckning: 2006:98

Vägverket, Banverket och Boverket har i samarbete med kommunerna Jönköping, Uppsala och Norrköping samt intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting ett projekt som heter Den Goda Staden. Projektet syftar till att gemensamt arbeta fram kunskap om hur man kan erbjuda en stadsmiljö som dels är attraktiv att bo och leva i, dels är effektiv utifrån näringslivets behov. Syftet med rapporten är att belysa problem och lösningar inom området varudistribution i tätort.

Artikelnr: TV14155