Webbutik

MENY

Variabel hastighet, Trafikstyrd väg - Tillämpningsrapport

Dokumentbeteckning: 2008:98

Vägverket har under åren 2003 – 2008 genomfört försök med variabla hastighets­gränser (VH). Ett tillämpnings­område är trafikstyrd väg, där hastighetsgränsen tillfälligt sänks på stora trafikleder då trafiken tätnar och kö uppkommer.  Resultat i form av effekter, attity­der och lönsamhet redovisas i rapporten.
Artikelnr: TV15915