Webbutik

MENY

Valfrihet och transporter i hemtjänsten

Dokumentbeteckning: 2010:29

Logistik i hemtjänsten frigör arbetstid samtidigt som kostnader, miljöpåverkan och olycksrisker minskar. Lag om valfrihetssystem innebär att kommuner kan tillåta valfrihet inom hemtjänst. Rapportens simuleringar visar att körsträckorna ökar kraftigt när en privat entreprenör utför delar av insatserna. Om städinsatserna bryts ut blir körsträckorna med bil två till tre gånger så långa. Hur man översätter ökad körsträcka och tidsåtgång i andra faktorer eller hur man värderar dessa berörs inte.

Artikelnr: TV16547