Webbutik

MENY

Vacker och hållbar - Hur åldras uppmärksammade trafikanläggningar?

Dokumentbeteckning: 100725

Vilka egenskaper präglar infrastrukturprojekt som uppmärksammats för sina utformningskvaliteter? Finns det något speciellt i processen som lett fram till slutresultatet? Vilka material och detaljlösningar bör väljas och vilka ska undvikas?

Vacker och hållbar lyfter fram verkningsfulla arbetsmetoder och praktiska lösningar som resulterat i vackra, funktionella och
uppmärksammade infrastrukturmiljöer. Åtta projekt presenteras där hela processen redovisas från planering, projektering och
byggande till förvaltning.

Artikelnr: TV000091