Webbutik

MENY

Vägverkets regler för reglering av beläggningsarbeten

Dokumentbeteckning: 2007:103

Vägverkets regler för reglering av beläggningsarbeten, VV publ 2007:103 skall tillämpas för reglering av beläggningsarbeten vid såväl nybyggnad som underhåll. Publikationen ersätter Publikation 2004:159 och ändringar och tillägg, BY 20A 2005:19151, daterad 2005-10-06, samt BY 20A 2006:27277, daterad 2006-11-27. Reglerna skall åberopas i förfrågningsunderlag och ingå i kontraktet mellan parterna.

I första hand skall reglerna tillämpas vid utförandeentreprenad, men kan i vissa fall även vara
tillämpliga vid total- och funktionsentreprenad.
Reglerna omfattar delarna
• Regler för avdrag vid beläggningsarbeten
• Regler för kostnadsreglering av bindemedelsmängd
• Regler för mängdkontroll vid beläggningsarbeten

Ersätter Vägverkets publikation 2004:159

Ersatt av Vägverkets publikation 2008:112

Artikelnr: TV15729