Webbutik

MENY

Vägdagvatten – råd och rekommendationer för val av miljöåtgärd

Dokumentbeteckning: 2011:112

Detta dokument är en sammanfattning av kunskap och erfarenheter som rör vägdagvattnets innehåll av föroreningar och metoder att rena vattnet. Det är tänkt som ett stöd vid planering av vägdagvattenåtgärder samt vid upprättande av MKB.
Trafikverket avser att under de närmaste åren vidareutveckla den regelverksstruktur i vilken detta dokument ingår mot en närmare integrerad enhet. Läsaren inbjuds till att löpande lämna synpunkter till kontaktperson.

I "TRVR Väg" (publikation nr 2011:073) finns hänvisning till detta rådsdokument.

 

Ersätter publikation 2004:195

 

Artikelnr: TV17023