Webbutik

MENY

Vår verksamhet i Region Stockholm 2014 - Stockholms och Gotlands län

Dokumentbeteckning: 100712

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för den långsiktiga planeringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Inom regionen tar vi hand om frågor som berör både Stockholms och Gotlands län.
Den här broschyren ger en övergripande bild av vår verksamhet och hur vi samverkar i Stockholms och Gotlands län 2014. Här finns de pågående och planerade investeringsprojekten och vissa underhållsarbeten.

Artikelnr: TV17740