Webbutik

MENY

Vår verksamhet i region öst

Dokumentbeteckning: 100704

Region Öst består av 52 kommuner i fem län. Fem av de åtta största kommunerna i landet ligger inom regionens gränser och totalt bor det cirka 1,6 miljoner personer här. En stor utmaning i vår region är att skapa ett säkert och framkomligt väg- och järnvägsnät, eftersom det har en stor sammanbindande betydelse för andra regioner i landet och på kontinenten. Därför har vi både kort- och långsiktiga aktiviteter där vi behöver samverka med våra samarbetsparter för att lösa regionfrågorna.
Här presenterar vi några av de viktigaste.

Artikelnr: TV17741