Webbutik

MENY

Våglängd - tjänstebeskrivning

Dokumentbeteckning: 100818

Trafikverkets våglängd-tjänst är en kapacitetstjänst som produceras med WDM-utrustning i vårt fiberoptiska nät. Våglängd är en multiplexeringsteknik för att öka överföringskapaciteten i ett fibernät. Fibernätet lyses upp med ett våglängdssystem som kan innehålla upp till 88 optiska våglängdskanaler, där varje optisk våglängdskanal kan bära kapaciteter på 1 till 100 Gbit/s. Våglängdstjänsten innebär att kapacitet transporteras mellan två punkter i våglängdsnätet och har dedikerad kapacitet med anpass- ningsbara gränssnitt.
Artikelnr: TV2045