Webbutik

MENY

Västlänken

Dokumentbeteckning: 100626

Västlänken är en tågtunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendeltågstrafik. Tre nya stationer ger 230 000 boende, studerande och arbetande i närområdet gång- och cykelavstånd till en central pendeltågsstation. Fler kommer att kunna pendla snabbare, enklare och med färre byten.

Artikelnr: TV17531