Webbutik

MENY

Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalyser

Dokumentbeteckning: 2003:37

Den nationella strategin för genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter framhåller att barnperspektivet ska finnas med i beslut som rör samhälls- och trafikplanering. Inför planering och beslut i åtgärder som rör barn skall prövningar av barnets bästa göras, dvs. barnkonsekvensanalyser. Hur barnet påverkas av beslutet skall alltid beaktas, utredas och redovisas. Värderingsunderlaget ger en bakgrund till och redogör för vissa utgångspunkter för arbetet med barnkonsekvensanalyser i vägplaneringsprocessen.

Publikationen ersätts delvis av Planering av vägar och järnvägar.

Artikelnr: TV11535